2% dane pre Medzinárodnú šachovú akadémiu Interchess  

 

Medzinárodná šachová akadémia Interchess

 

     Cieľom Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess je zabezpečovať na území Slovenskej republiky rozvoj  šachu ako športovej i spoločenskej činnosti, zabezpečovať prípravu mládeže a vytvárať všetkým svojim členom podmienky pre ich činnosť.

     MŠAI organizuje podujatia propagujúce šach, šachové súťaže určené pre využitie voľného času,  podujatia propagujúce združenie MŠAI, podujatia zamerané na nábor nových členov združenia, šachové tréningové podujatia pre mládež, náborové súťaže v šachu. Združenie vytvára podmienky pre účasť svojich členov v propagačných a majstrovských súťažiach jednotlivcov. Združenie zabezpečuje účasť svojich družstiev v šachových  turnajoch a šachových ligách.