Tréning

  • Skupinový aj individuálny

  • Prezenčný alebo online (Skype, ICC, Playchess)

  • V slovenčine, prípadne v cudzých jazykoch

  • Pre deti mladšie ako 5 rokov, pokročilých aj dospelých

  • Program výcviku pre deti od 6 rokov

 

Konzultácie

  • Dôkladná analýza vami zohraných partií

  • Konzultácie a príprava repertoáru otvorení

  • Konzultácie akýchkoľvek otázok šachovej prípravy s profesionálnymi trénermi 

 

Sústredenia a turnaje

  • Účasť na medzinárodnom sústredení

  • Účasť na domácich a zahraničných turnajoch