Mezinárodná šachová akadémia Interchess

IČO: 42358680

Želiarska 10, Bratislava, 841 07

Číslo účtu: 4020899031/7500

 

Predseda: Ing. Vladimír Šošovička
Telefón: +421 902 910 621
Email: vladimir.sosovicka@gmail.com

     

Člen VV: Mgr. Sergej Berezjuk
Telefón: +420 777 264 077
Email: reflexia2007@yandex.ru
    
Člen VV: Bc. Rastislav Diviak 
Telefón:  +421 908 684 444
Email: rastislav.diviak@gmail.com 
    
Člen VV: Ing. Rudolf Diviak 
Telefón: +421 905 311 146 
Email: rudolf.diviak@gmail.com
    
Člen VV: RNDr. Tomáš Chabada 
Telefón: +421 905 194 552 
Email: chabada.airox@gmail.com
    
Člen VV: Ing. Peter Paleček 
Telefón: +421 903 596 288 
Email: palecek@centrum.sk
    
Člen VV: Ing. Miroslav Roháček 
Telefón: +421 908 776 438 
Email: rohacek.miroslav@gmail.com